Adventskalender 2021

23. desemeber

SMÅ FOLK

små folk

er det alltid nok av

små folk

er dei som bygger bruene

små folk

er dei som andre ler av

små folk

er dei som ryddar vegane

små folk

er utan betydning

små folk

er dei som køyrer bosset

små folk

er dei som blir utnytta

små folk

er dei som vaskar husa

små folk

er dei som blir utbytta

små folk

er dei som blir forelska

små folk

er mine folk

Seljestad, frå Lyden av stein som flyttar på seg under vatn, Aschehoug 2020

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre