Arenaene våre er stengde

Arrangement og utstillingar er stengde til 19. juni. De kan handle i museumsbutikken på handlenett.noDei tilsette er tilgjengelege per e-post som vanleg. 

Nynorsk kultursentrum følgjer opp smitteverntiltaka frå styresmaktene og held desse arenaene stengde for publikum til sommarsesongen opnar 20. juni:

Stengt til 19. juni:
Vinje-senteret

Foto av Ivar Aasen-tunet

Stengt til 19. juni:
Ivar Aasen-tunet

Bilete av Olav H. Hauge-senteret

Stengt til 19. juni:
Olav H. Hauge-senteret

Dette inkluderer arrangement, utleige, butikk og kafé. Butikken vår er likevel open, og med aktuelle tilbod på handlenett.no.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre