Billettsal arrangement

Billettsal arrangement

Her kan du kjøpe billettar til arrangement i regi av Nynorsk kultursentrum. Vi nyttar vierlive.no og ebillett.no til sal av billettar, og du blir vidaresendt til ein av desse når du trykker på «Kjøp billett». Alle avgifter og andre kostnader er inkludert i billettprisane.

Ein kveld med Stein og Odd

Direktesending 12.juni.
Direktesending

Konsert med Ine Hoem og Edvard Hoem

Direktesending 13.juni.
Direktesending

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre