Digitale festspel 2020

Festspelpreike

Tittelen på årets festspelpreike er «Skjønar du det du les?». Å berre halde opp ein bibel løyser ingen problem. Nokre gongar skaper det heller berre nye, og vert eit hinder for forståing, for forsoning og for fellesskap, seier sokneprest Kristian Myklebust.

Musikk: Henning Somerro, «Vit og Tru», frå Neonlys på Ivar Aasen (1986). Tekst: Ivar Aasen.

Bilete av Kristian Myklebust, sokneprest i Volda.
Kristian Myklebust. Foto: Anders Aanes, Ivar Aasen-tunet

Kristian Myklebust er sokneprest i Volda