Digitale festspel 2020

Lenge sat vi ands

andlet. Månen kom opp

bak oksla di

Stein Versto
frå Innfalda tid. Minne, Samlaget 1995