Digitale festspel 2020

Fuglen flyg og fisken

i vatnet. Himmel

over himmel

Stein Versto
frå Innfalda tid. Minne, Samlaget 1995