Diktartavla

Diktartavla, litterær pris som kvart år går til ein markant norskspråkleg lyrikar. Prisen blei initiert av Olav H. Hauge, og blir i dag delt ut av Hardanger folkemuseum og Olav H. Hauge-senteret.

Prisen skal gå til ein norskspråkleg nolevande forfattar som har gjeve ut minst to eigne diktsamlingar, og blir gjeven for heile forfattarskapen. Over tid skal prisen fordelast jamt mellom nynorsk og bokmål.

Eit dikt av vinnaren blir gravert inn i ei steintavle, som blir plassert i museumstunet på Utne i Ullensvang. Steintavlene er utforma av biletkunstnar Cecilie Brock Knutsen. Til saman utgjer desse steintavlene ein diktarsti.

Teksten er publisert med løyve frå allkunne.no

2014

Cecilie Løveid

2013

Arvid Torgeir Lie

2012

Ellen Einan

2011

Maria Parr

2010

Pedro Carmona-Alvarez

2009

Ivar Aasen

2008

Eldrid Lunden

2007

Kolbein Falkeid

2006

Ole Paus

2005

Jakob Sande

2004

Jon Fosse

2003

Aslaug Vaa

2002

Anne B. Ragde

2001

Rune Belsvik

2000

Frode Grytten

1999

Ragnar Hovland

1998

Kjartan Fløgstad

1997

Georg Johannesen