Endra opningstider

Barn slappar av og les i utstillinga på Vinjesenteret.

Frå 01.01.22 er opningstidene som fylgjer:
Tysdag-fredag kl. 11-15
Sundag kl. 12-17

Les meir om kva Vinjesenteret inneheld her.

Velkomen!

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre