Foreslå kandidatar til Olav H. Hauge-stipendet 2022

Endre Olsen fekk Olav H. Hauge-stipendet 2020 (utdelt i 2021)

Stipendet på heile 150 000 kr går til ei ung diktarrøyst som har utmerka seg med eit poetisk talent som lyrikar, tekstforfattar eller songpoet. Hauge-stipendet blir delt ut under opninga av Poesifestivalen fredag 9. september.  

Nynorsk kultursentrum oppretta stipendet for å løfte fram nye talent og yngre poetiske røyster. Stipendet femner om all lyrikk på nynorsk, bokmål og dialekt.   

– Dei fleste litterære prisar går til etablerte forfattar, dette er ein rein lyrikkpris som går til ei ung og særprega diktarstemme. Tanken bak Hauge-stipendet er å sikre talentfulle lyrikarar gode arbeidsvilkår og bidra til betre moglegheiter for kunstnarleg utvikling, seier Geir S. Netland, arenaleiar ved Haugesenteret. 

Stipendet er finansiert av Sparebanken Vest og Sparebankstiftinga Hardanger. – Det er viktig og spennande å bidra til å løfte fram nye og unge talent, også innan skrift- og songlyrikk, seier Giske Eggen, prosjektleiar samfunnsansvar i Sparebanken Vest.  

Lyrikaren Erlend O. Nødtvedt fekk det aller første Hauge-stipendet under Poesifestivalen 2018. Songpoeten Endre Olsen frå Stord vann stipendet for 2020. Vinnar av Olav H. Hauge-stipendet 2022 blir kunngjort og delt ut under opninga av Poesifestivalen i Ulvik.   

Alle kan fremje forslag til kandidatar til stipendet på nynorsk.no fram til 1. april. Ein fagjury med medlemer frå Norsk Forfattersentrum og Nynorsk kultursentrum avgjer kven som får stipendet.     

– Olav H. Hauge var oppteken av dei nye lyrikarane i si samtid. Unge forfattarspirer som skreiv brev til Hauge fekk svar og råd. Difor er det naturleg at stipendet har fått namn etter den store diktaren frå Ulvik, avsluttar Geir S. Netland.