Gaute Eiterjord er Årets nynorskbrukar

Gaute Eiterjord Årets nynorskbrukar 2022
Gaute Eiterjord er Årets nynorskbrukar 2022. Foto: Thor Due

Nynorsk kultursentrum deler ut prisen for Årets nynorskbrukar til miljøaktivist og forfattar Gaute Eiterjord for å setje dagsordenen i klimasaka på nynorsk. Prisen vert delt ut under Festspela 9. juni i Aasentunet.

Gaute Eiterjord (f. 1995 i Stavanger) er klimaforkjempar, naturvernar, tidlegare leiar i Natur og Ungdom og forfattar av boka Klimaopprøret. Han var ein av dirigentane bak skule-streikane og klimasøksmålet mot staten. I 2019 tok han på vegner av Natur og Ungdom imot Fritt Ords pris i lag med Greta Thunberg for arbeidet deira med å gjere miljøkampen handlingsretta. – Dette var jysla stas! Det tok litt tid å innsjå, men no er eg ganske overvelda, skreiv Eiterjord til Nynorsk kultursentrum etter å ha fått melding om prisen.

– Vi gler oss til å ta imot Eiterjord under Festspela, og eit eige arrangement med prisvinnaren er under planlegging, seier fungerande direktør i Nynorsk kultursentrum, Gaute Øvereng.

– Klimasaka er viktig for både oss og resten av verda. Vi treng ein terminologi for å omtale verda rundt oss på vårt eige språk, og dette bidreg Eiterjord til med å skrive om klima på nynorsk, både gjennom bokutgjevinga og i sosiale medium. Eiterjord bidreg i den offentlege debatten og jobbar for å påverke gjennom ytringar, engasjement og kunnskapsformidling. Dette er grunnleggjande verdiar som er viktige i eit velfungerande demokrati, seier styreleiar Reidar Sandal i Nynorsk kultursentrum.

Nynorsk kultursentrum deler ut prisen Årets nynorskbrukar kvart år.
Tidlegare vinnarar inkluderer mellom anna Bergen kommune, Kari Traa og Maria Parr.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre