Festivalpass

9. september–11. september

Festivalpass till nett. Poesifestivalen

Få med deg det meste som skjer under årets Poesifestival med Festivalpasset! 

Festivalpass gir tilgang til alle arrangement under festivalen med unnatak av enkelte arrangement på programmet i regi av eksterne aktørar. Heile programmet vert offentleggjort 15. juni. Gjester med festivalpass må reservera plass på enkeltarrangement før 1. juli. Alle festivalpasskjøparar blir kontakta og får meir informasjon om dette.

Type:
Festival

Tid:
9. september–11. september

Stad:
Ulvik

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre