Lyrikkseminar: Utsyn og innsikt i På Ørnetuva

13. september, kl. 12.00, Haugesenteret

Korleis kan me forstå tittelen På Ørnetuva? Og korleis kan dikt som «Til eit Astrup-bilete» og «Kom ikkje med heile sanningi» verta tolka? Gjennom tre ulike seminarinnlegg vert me betre kjende med diktsamlinga som er tema for årets Poesifestival. Med fyrsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet Inga Undheim, litteraturforskar Fredrik Parelius og konservator i Nynorsk kultursentrum Stein Arnold Hevrøy. 

Vaksen kr. 200 / Student kr. 100

Type:
Poesifestivalen

Tid:
13. september, kl. 12.00

Stad:
Haugesenteret