Poetisk festkveld

14. september, kl. 20.00, Elvatun

Opplev årets festivalpoetar i fri dressur denne kvelden, der lyrikken får falda seg ut i full høgde og breidde. Me feirar orda og språka, fantasien og sanninga, tankane og røystene, når Poesifestivalen inviterer til ein festkveld i poesien sitt namn.

Med Gabriel Itkes-Sznap (S), Fríða Ísberg, Gunnar Wærness, Cecilie Løveid, Mona Høvring, Ruth Lillegraven, og årets Haugestipendvinnar.

Kveldens programleiar er Jorid Lekve Eide, arenaleiar i Haugesenteret.

Svenske Gabriel Itkes-Sznap (f. 1985) debuterte i 2015 med diktsamlinga Tolvfingertal, og kom i 2021 med Himlen till munnen tången till hjärtat. Itkes-Sznap sine dikt er rike på distinkte sansingar som dreg lesaren inn i minne og situasjonar der leik og ritual, fellesskap og eksil, det undrande blikket til barnet og det gåtefulle svaret til mytane knapt kan skiljast. Me finn også stor grad av musikalitet i diktinga til Itkes-Sznap. Her er rytmiske og klangrike diktsekvensar som fortettar og intensiverer, og som vert avløyst av ordlause pausar, stille, open tid.

Fríða Ísberg (f.1992) debuterte med diktsamlinga Slitförin i 2017 og i 2019 kom samlinga Leðurjakkaveður. Ìsberg er ein poet med eit sterkt biletspråk og ein kvass lyrisk penn.

Gunnar Wærness (f. 1971) debuterte med diktsamlinga Kongesplint i 1991, og har sidan gjeve ut fleire diktsamlingar og antologiar. Wærness si dikting er heftig og kraftfull, leiken og alvorleg, historisk og framtidsretta. Det er ei stor glede, og på høg tid, at Gunnar Wærness gjestar Poesifestivalen for fyrste gong.

Cecilie Løveid (f. 1951) har med sitt særprega og sjangeroverskridande språk vore ein viktig og nyskapande lyrikar sidan tidleg 1970-tal. Løveid sin lyrikk er fabulerande og overraskande, musikalsk og malerisk.

I Mona Høvring (f. 1962) sitt lyriske univers er hagar, mytologi, erotikk, sorg og lengslar sentrale motiv. Den poetiske språkføringa er prega av ei gnistrande veksling mellom det velkjende og mystiske, det kroppslege og heilage.

Ruth Lillegraven (f. 1978) debuterte i 2005 med diktsamlinga Store stygge dikt, og har sidan gjeve ut ei rekkje kritikarrosa diktsamlingar. Lillegraven er kjend for prosaisk og forteljande dikting, skildringar av sjeleliv og menneskeskjebne, gjerne med eit vestlandsk bakteppe.

Vaksen kr. 250 / Student kr. 150

Type:
Poesifestivalen

Tid:
14. september, kl. 20.00

Stad:
Elvatun