Nynorsk kultursentrum si årsmelding for 2021

I 2021 opna Nynorsk kultursentrum ei ny museumsutstilling i Vinjesenteret. Vi gjennomførte det heile første driftsåret i samarbeid med Store norske leksikon og bidrog med det til langt fleire nynorskartiklar i dette oppslagsverket. I løpet av året var vi også til stades i heile 89 kommunar med arrangement, skuleframsyningar og utstillingar. Dette og meir til kan du lese om i årsmeldinga frå 2021 som no er tilgjengeleg på nett. 

Årsmelding 2021

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre