Her finn du oversikt over alle billettar til Litteraturdagane 2022

Festivalpass til Litteraturdagane 2022

Med Festivalpass har du tilgang til alle programma under festivalen. 

NB! Per no er det berre festivalpass som er tilgjengeleg – enkeltbilettar vert lagt ut ettter kvart.
Medlemmar i Venelaget får tilsendt ei eiga lenke på epost.

Pris:
1600,-

Tid:
25. august-28. august

Kjøp dagbillett og kveldsbilett:

Fredag 26. august

Pris:
kjem

Stad:
Vinjar

Tid:
kl. 11.00-16.00 

Pris:
kjem

Stad:
Vinjar

Tid:
kl. 18.30-22.00 

Laurdag 27. august

Pris:
kjem

Stad:
Vinjar

Tid:
kl. 11.00-15.30

Pris:
kjem

Stad:
Edland

Tid:
kl. 18.30-21.00

Sundag 28. august

Pris:
kjem

Stad:
Vinje Kyrkje
Vinjar

Tid:
kl. 11.00-12.00
kl. 13.00-14.45

Pris:
kjem

Stad:
Vinjesenteret

Tid:
kl. 12.30-13.30

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre