Konspirasjonsteoriar og den norske språkstriden på Litteraturhus i Møre og Romsdal

19.–25. november dreg forfattarane Øyvind Strømmen, Bjørn Vatne og Arnfinn Kolerud rundt på 11 bibliotek på Sunnmøre.

Kollasj Øyvind Strømmen, Bjørn Vatne og Arnfinn Kolerud.
Øyvind Strømmen, Bjørn Vatne og Arnfinn Kolerud.

– Publikum vil få innsikt i både farlege konspirasjonsteoriar og eit humoristisk møte med den norske språkstriden. Kven skreiv først om at kongen ville gi intervju på nynorsk? Tone Slenes, avdelingsleiar i Nynorsk kultursentrum meiner folk på Sunnmøre kan gle seg til møte med desse forfattarane.

Kva er konspirasjonsteoriar og kva gjer dei farlege?
Ti år etter det verste terrorangrepet i Noreg og under eitt år etter eit dramatisk angrep på kongressen i USA, kjem journalist og forfattar Øyvind Strømmen for å lære oss meir om dei farlege konspirasjonsteoriane. Strømmen har markert seg gjennom kartlegginga si av høgreekstreme miljø på nettet. Forfattar og journalist Bjørn Vatne leier samtalane i Sykkylven, Hareid, Storfjord, Sjøholt, Sande og Vanylven.

Den norske språkstriden
Arnfinn Kolerud er ein profilert ungdoms- og vaksenforfattar som har vunne fleire litterære prisar. Han held foredrag i Stordal, Giske, Longva, Vatne og Volda om si nyaste bok Gamle menn i syningom. I boka skildrar han ei tenkt nær framtid, der det berre er att éi bygd som klamrar seg til nynorsken. Men plutseleg hendingar gjer at nynorsken kan bli “in” igjen: Eit dansk flagg vaiar plutseleg og utan førevarsel over kongehuset, og kongen gir like plutseleg intervju på nynorsk som hemn. Boka er den siste i trilogien om Vassbygda.

Litteraturhus i Møre og Romsdal
Desse turneane er ein del av prosjektet Litteraturhus i Møre og Romsdal, der Nynorsk kultursentrum og Bjørnsonfestivalen gir folk i heile fylket gode litteraturopplevingar der dei bur. Turneane er planlagde i samarbeid med biblioteka i kommunane. Arrangementa er gratis.

Litteraturhus i Møre og Romsdal får økonomisk støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune, alle kommunane i fylket, Sparebank1 Søre Sunnmøre og Sparebank1 Nordvest, Sparebankstiftelsen SMN, Fritt Ord, Norsk kulturråd og GassROR IKS.