Luftakrobatikk, dans og musikk i Aasentunet 

Bilete av to luftakrobatar hengande frå eit tre.
Aeldre er ei skandinavisk gruppe med blant anna luftakrobatar.

Komande laurdag, 30. april kl. 13 inviterer Aledre til ei gratis øvingsframsyning med luftakrobatikk, dans og musikk ute i Aasentunet. 

Framsyninga utforskar treet sine ulike dimensjonar og heidrar det som samlingspunkt i lokalsamfunnet gjennom generasjonar.  

Aeldre er ei skandinavisk gruppe med luftakrobatar, dansarar og musikarar. Karoline Aamås, opphavleg frå Mork, er ein av to luftakrobatar.  

– Vi sparkar i gang utesesongen i Aasentunet med framsyninga til Aeldre, som viser noko heilt nytt som vi ikkje har sett i tunet tidlegare. Eg håper fleire vi ta turen for å få med seg dette, for dette blir spennande! seier arenaleiar Olav Øyehaug Opsvik. Framsyninga, som skal ha offisiell premiere i Riga i juni 2022, fungerer godt for både barnefamiliar, vaksne og eldre.  

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre