Aleine saman – korona og kulturen

2 meters avstand

og den tynne altfor høye

lyse bjørka

 

midt i grot

og rot i fjellgrus    døde kryp

 

lodd av sevje   svart i vinden

 

rustrøde knopper    smyle geitrams

                                    gulsanger skjermsveve

                        følblom rødhyll

            rødflangre rørkvein    

bringebær barkbille

 

avstanden er i øyet    

sammenkrøpet orm

 

 

Casper Andrè Lugg / 2020

@Ådne Dyrnesli

Casper Andrè Lugg

Casper André Lugg (f.1985) skriv poesi med utgangspunkt i ei akutt naturkjensle, prega av det sårbare og umistelege i naturen. Lugg debuterte i 2011 med diktsamlinga" Lite rekviem". I 2020 kom Lugg si sjette diktsamling; "Mariabiotopene". Foto: privat