Aleine saman – korona og kulturen

tometer

tometer

tomheter

to mmmmmm

tomme

to me tre

to-tom-fire

femme

l’argent

mmmm

me 2

so me

so what

solhatt, solskatt

solbøy, solhøy

to me, to me

tre

skatt, sol

2 4 1

to med tre

to med fire-fem

femmmmm

come to

me

tre

to

en

null

hull

 

 

Morten Langeland / 2020 

@ Åden Dyrnesli

Morten Langeland

Morten Langeland (f.1986) syner ein særeigen vilje til å utforske språket i sin poesi. Langeland debuterte med diktsamlinga "Æ æ å" i 2012. I 2019 kom Langeland si femte diktbok "Svamp". Denne hausten kjem han med si fyrste prosabok, "Barbar".

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre