Aleine saman – korona og kulturen

@Ådne Dyrnesli

2 METER

Etterpå,

 

           også for oss med anlegg

for distansering og stram

økonomi.

 

Da flyene

går som normalt.

 

***

 

Vi bor i nærheta

av en flyplass.

 

Spurvene

inn under takskjegget

 

med fjordårsgras i nebbet, så

høylytte i år.

 

***

 

Før, men det var før.

 

 

Morten Wintervold / 2020

Morten Wintervold

Morten Wintervold (f.1981) sin poesi undersøkjer ofte kva det vil seia å ha eit opphav, både i geografisk og biologisk forstand. Wintervold debuterte med diktsamlinga "Utfall" i 2002, og har seinare gitt ut fire diktbøker. Den nyaste er "Byen byen babyen" frå 2019. Foto: Ingun A. Mæhlum

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre