Nyheitsbrev frå Nynorsk kultursentrum

Hald deg oppdatert på viktige saker om nynorsk språkpolitikk, kultur og litteratur. Få med deg kva som skjer i Aasentunet, Haugesenteret og Vinjesenteret, med både utstillingar, arrangement og festivalar. Gå ikkje glipp av nyhende og gode tilbod frå nettbutikken vår, handlenett.no.

Meld deg på nyheitsbrevet frå Nynorsk kultursentrum!

Skriv inn namn og e-postadresse i skjemaet for å melde deg på nyheitsbrevet frå Nynorsk kultursentrum.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre