Vinskap

Einn Vin, so væl oss unne,
      Opregtig, holl aa stød´,
      So me betru oss kunne
      I Gledskap aa i Nød:
Denn Skat æ stor´ aa mykje vær´[1],
Ei Trøst, ett Hyggje kvar me fær;
Naar me lid´ Tap aa Saknad,
Daa tæ´ hann se dæ nær[2].
 
      Aa den so, der hann vaanka,
      Slett ingjinn Vin kann sjaa;
      Dær givst so maange Taanka,
      So hann maa teie paa.
Hann frammand´ æ paa kvar einn Stad[3];
Om hann æ sorgfull´ elde glad»,
Om hann so sekk´ eld´ flotna[4],
Æ alle like glad´.
 
      D´ æ tungt omkring te vandre
      Aa aldre sjaa se fri
      Aa lite paa dei Andre
      Aa tidt bedrejinn bli.
Einn treffe vandt dæ rette Maat[5];
Ett vanta, kur einn ber´ se aat,
Aa Skam paa Bakje vaanka,
So snart der ett æ aat[6].
 
      Aa Folk æ sume Stunde
      So vanskele´ forstaa:
      Dær Falskheit bur inn-unde
      Aa Finheit utta paa.
Dei lokka all´ vaar Meining fram,
Aa sida faa me Last aa Skam.
Naar Finheit væl he vunne,
Daa kjeme Fulheit fram.
 
      Ja sæl æ denn so finne
      Einn Vin, so trufast æ;
      Naar hann hev´ ett isinne
      Hann daa Opmuntring fæ.
Kvarandre dei so væl forstaa,
Om einn lid´ Vondt, hann Trøst kann faa;
Om einn fæ større Lukke,
Vil hinn dæ gjerne sjaa.
 
 
[1] mykje være, meget værd.
[2[ tæ, for tæke, tager; han tager sig det nær, det gjør ham meget ondt.
[3] Han er fremmed paa hvert Sted.
[4] synker eller flyder.
[5] Man træffer vanskelig paa at gjøre Alt tilpas.
[6] Dær æ ett aat, der feiler noget.

Tekst

Ivar Aasen

Melodi

Jeg elsker dig, min Pige

Kjelde
Frå Ivar Aasen: Fem viser i søndre Søndmøres Almugesprog. Egsæt, 1843. Trykt og forlagt af Maurits Aarflot. side 6-8. Elektronisk utgåve ved Det Norske Samlaget/Nynorsk Kultursentrum 2003.