Bibliografi

Her freistar vi å halde oss oppdaterte om publikasjonar både av og om Olav H. Hauge. Vi vert glade for gode tips som gjer at lista blir meir komplett. Send e-post til dokumentasjonsansvarleg på Stein Arnold Hevrøy: stein@haugesenteret.no

dikt

Glør i oska. Noregs boklag, 1946.

Under bergfallet. Noregs boklag, 1951.

Seint rodnar skog i djuvet. Noregs boklag, 1956.

På Ørnetuva. Noregs boklag, 1961 (1962).

Dropar i austavind. Noregs boklag, 1966.

Spør vinden. Noregs boklag, 1971 (1973).

Dikt i utval. Dogg og dagar. Ved Ragnvald Skrede. Noregs Boklag, 1964.

Dikt i samling. Noregs boklag, Det norske Samlaget, 1972 (1980, 1981, 1985, 1993, 1994, 2000, 2008, 2009).

Syn oss åkeren din. Utval ved Jan Erik Vold. Bokklubbens lyrikkvenner, 1975.

Regnbogane. Illustrert av Wenche Øyen. Det Norske Samlaget, 1981 (1983).

Mange års røynsle med pil og boge. Lydbok med to kassettar og ei «minibok». Det Norske Samlaget, 1988 (1992).ABC.jpeg

Vinden har så mykje å fortelja. Dikt i utval. Hordaland teater, 1992 (Rollehefte).

ABC. Illustrert av Bodil Cappelen. Det norske Samlaget, 1986 (1987, 1995, 2010).

Det er den draumen. Utval ved Bodil Cappelen. Det Norske Samlaget, 1998.

Mange års røynsle med pil og boge. Praktbok med CD. Det Norske Samlaget, 2000 (2001,2006,2011).

«Ti etterlatne dikt – Olav H. Hauge» i Samtiden 2 – 2004. Aschehoug, 2004.

Når tussalusi kviskrar. Biletbok, illustrasjonar ved Inger Lise Belsvik, 2008.

Olav H. Hauges vakraste dikt. Det norske samlaget, 2014.

Seljefløyta. Det norske samlaget, 2018. 

Det er den draumen. Utval ved Bodil Cappelen. Det Norske Samlaget, 2019.

Dikt i samling har også blitt publisert av Gyldendal som del av serien «Norges nasjonallitteratur». Dette har vore gjenopptrykk av eldre Samlaget-utgåver.

Omsetjingar og gjendiktingar

Olav H. Hauge: Utanlandske dikt. Norges boklag, 1967.

Bly, Robert: Odin house. Madison, Minnesota. Til norsk ved Olav H. Hauge, Paal-Helge Haugen, Tor Obrestad og Einar Økland. Det Norske Samlaget, 1972.

Crane, Stephen: Svarte ryttarar. Dikt i utval ved Olav H. Hauge. Noregs boklag, 1974.

Brecht, Bertolt: Til ettertidi. 21 dikt. Til norsk ved Olav H. Hauge. Ill. av Arne Bendik Sjur. Forlaget Oktober, 1978.

Olav H. Hauge: Hand grip hand i svevne. Dikt av Robert Bly, Paul Celan, Sylvia Plath og andre moderne lyrikarar. Noregs boklag, 1978.

Olav H. Hauge: Frå Rimbaud til Celan. Nye dikt i umsetjing. Det Norske Samlaget 1991.

Olav H. Hauge: Dikt i umsetjing. Noregs boklag 1982. Det Norske Samlaget 1992, 2001, 2009.

Andre utgjevingar

Olav H. Hauge og Bodil Cappelen: Brev 1970 -1975. Det Norske Samlaget, 1996. (2011)

Olav H. Hauge: Dagbok 1924-1994. Det Norske Samlaget, 2000.

Olav H. Hauge: Dagbok 1924-1994. 48 av 3727 dagboksider. Med innleiing av Sverre Tusvik. Det Norske Samlaget, 2000.

Olav H. Hauge: Skogen stend, men han skiftar sine tre. Aforismar i utval. Det Norske Samlaget , 2001.

Olav H. Hauge: Lagnaden gjer mange til heltar. Aforismar i utval. Det Norske Samlaget, 2002.

Olav H. Hauge: Dagbok 1924-1994. (utval) Det Norske Samlaget, 2011.

Olav H. Hauge: Dagbok 1924-1994. (Utval på svensk) Molin & Sorgenfrei, 2015.

Artiklar og andre prosatekstar av Olav H. Hauge

«Fjellet kring Uppsete, Hallingskeid og Finse i eldre tid». I:Den Norske Turistforenings Årbok 1950. DNT, 1950.

«Kristoffer Sjurson Hjeltnes. Ein fyregangsmann», i «Hjeltnes», 1951.

«Ein stor roman». Melding av Sjur Bygd: «Draumen»., i «Hordaland» nr 5, 19. jan. 1955.

«Jon Bleie, ‘Folk under Folgefonn. Tradisjon frå Sørfjordbygdene.’». Bokmelding i «Hordaland» nr 3, 11. jan. 1956.

«Eitt visste du», i Dette står jeg inne for, Den Norske Bokklubben, 1969.

«Dikt av Frank Frode» Bokmelding i «Bergens Tidende», 27. nov. 1969.

«Mannen og Natta. Noveller». Bokmelding av novellesamlinga til Sjur Bygd i «Vestlandsfan. Organ for Studentmållaget i Bergen», nr. 4, nov. 1970, 7. årg.

Tekst utan tittel i heftet «Ulvik-Granvin-Voss NEI NEI NEI 25. September», 1972. Ein litt annan versjon av teksten vart prenta i bladet «Gloppen og EF» same år.

«Denne boki er rett i blinken», i De klarsynte, Svetor Forlag, 1974.

«Nokre ord um Sivle». I: Sivle frå Voss. Red. Bjarte Birkeland. Det Norske Samlaget, 1974.

«Det sto eit gufs av han.» I: Kristoffer Uppdal. Ei bok til 100-årsjubileet. Red. Olav Dalgard. Noregs boklag, 1978.

«Nokre ord um sonetten.» I: Basar 1/1978, under samletittel «Seks sonette-makere om sonetten».

«Nokre ord um Georg Johannesen». I: En bok om Georg Johannesen. Red. Johan Fredrik Grøgaard, Kjell Heggelund, Jan Erik Vold og Einar Økland. Gyldendal, 1981.

«Ny lyrikar». I: Morn. Ei bok til Ola Jonsmoen på 50-årsdagen 9. juni 1982. Red. Per Roar Øien. Noregs boklag, 1982.

«Arnljot Eggen 60 år», i «Profil» 2/1983.

Litteratur om Olav H. Hauge

Bøker og artiklar

Kittang, Atle: ”Eit vern om draumen: analyse av eit biletmønster og eit dikt hos Olav H. Hauge” i Møtestader. Samlaget, 1988.

Bjorvand, Einar og Knut Johansen: Olav H. Hauge. Ei bok til 60-årsdagen 18. august 1968. Norges Boklag – Det Norske Studentersamfunn 1968.

Endresen, Siri Sunniva: ‘Det er den draumen’ : analyser av nokre utvalde dikt og motiv i Olav H. Hauges dikting. Hovudoppgåve i nordisk, UiB 1971.

Frømyr, Dag Andreas: Sentrale tema og utviklingslinjer i Olav H. Hauges dikting. Hovudoppgåve i nordisk, UiB, 1971.

Stegane, Idar: Olav H. Hauge : tilhøvet mellom eg-et og verda i diktninga hans : tema og skrivemåte. Magistergradsavhandling i litteraturvitskap, UiB. 1971.

Stegane, Idar: Olav H. Hauges dikting. Noregs boklag 1974.

Hanson, Katherine Jane: Nature Imagery in Olav H. Hauge’s Poetry. A Dissertion for the Degree of Doctor of Philosophy, University of Washington, 1978.

Stegane, Idar, Bjarte Birkeland, Atle Kittang (red.): Dikt og artiklar om dikt. Til Olav H. Hauge på 70-års dagen. Noregs boklag, 1978.

Johansen, Knut (red.): Tankar om dikting. Til Olav H. Hauge. Per Sivle forlag, 1978.

Bjørkan, Anne Marie, Hugo Høymo, Gro Brugård Mejdell og Elin Rognan: Olav H. Hauge og Rolf Jacobsen: En bibliografi. Hovudoppgåve, Statens bibliotekhøgskule, 1980.

Ljones, Torbjørn: Mottakinga av Olav H. Hauge si dikting. Hovudoppgåve i nordisk, UiB, 1982.

Eggen, Jo: Gjendikting av franske symbolister, med særlig vekt på Olav H. Hauges gjendiktinger. Hovudoppgåve i norsk, nordisk institutt, UiO, 1983.

Hageberg, Otto og Hauge, Olav H.: «Lesnad. Liv og dikt. Olav H. Hauge i samtale med Otto Hageberg.» i Norsk litterær årbok 1986. Det Norske Samlaget, 1986.

Svarva, Trine: På Ørnetuva : en undersøkelse av sammenhengen mellom Olav H. Hauges diktsamling og ‘Skírnismál’. Hovudoppgåve i nordisk, Universitetet i Trondheim, 1991.

Fosse, Jon: Olav H. Hauges poetikk. Det Norske Samlaget, 1993 (1996).

Karlsen, Ole: Om Olav H. Hauges metapoetiske prosjekt. Hovudoppgåve, UiO, 1994.

Andersen, Hadle Oftedal: Frå dikt til samling. Olav H. Hauges diktsamling ‘Seint rodnar skog i djuvet’ som punktroman. Hovudoppgåve i nordisk, UiB, 1994.

Tønnesen, Terje (red): Tunn is. Om Olav H. Hauges forfattarskap. LNU. Cappelen Fakta, 1994.

Bjørkum, Andreas. «Ordtøke frå Ulvik. Nedskrivne på ulvikmål av Olav H. Hauge» i Talatrosten, årgang 28. Målførearkivet, 1994.

Bjørkum, Andreas. «Lyrikaren Olav H. Hauge og hardingmålet» i Nordiska dialektstudier, Språk- och folkeminnesintituttet. Maj Reinhammar, 1994.

Vold, Jan Erik: Under Hauges ord. Essays, samtalar, brev, dikt, fotos. Det Norske Samlaget, 1994 (1996).

Bjørkum, Andreas. «Nokre rim, hermor, ord og sermerkte seiemåtar frå Ulvik» i Talatrosten, årgang 29. Målførearkivet, 1995.

Bjørkum, Andreas. «Merke for vêr og årvokster, eit rim og nokre gamle vendingar frå Ulvik, etter Olav H. Hauge.» i Talatrosten, årgang 30. Målførearkivet, 1996.

Bergo Steinar I.: Mannen og bygda. Bokmeldingar og forfattaromtaler. Biblioteksentalen, 1998.

Bjørkum, Andreas: Målmeistaren frå Ulvik. Ord og former hjå Olav H. Hauge. Det Norske Samlaget 1998.

Totland, Finn: ‘Millom håse lurar og stutabrøl’ : poetisk sjølvmedvit i Olav H. Hauges Spør vinden. Hovudoppgåve i ålmenn litteraturvitskap, UiB, 1999.

Karlsen, Ole: Fansmakt og bergvals dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi. Unipub forlag, 2000.

Vassenden, Eirik: «Utlevering og atterhald. Olav H. Hauges Dagbok 1924-1994» i Syn og segn, 4-2000. Det Norske Samlaget, 2000.

Cappelen, Bodil: «To stilbøker etter Olav H. Hauge» i Syn og segn, 4-2000. Det Norske Samlaget, 2000.

Sejersted, Jørgen Magnus: «Litteraturkritikk som hyrdedikting. Resepsjonen av Olav H. Hauge» i Syn og segn, 4-2000. Det Norske Samlaget, 2000.

Wabø, Jens: Riper i avglansen: en studie i ornamentets og bildets stilling i Olav H. Hauges poetikk. Hovudoppgåve i ålmenn litteraturvitskap, UiO, 2001.

Andersen, Hadle Oftedal: Poetens andlet. Om lyrikaren Olav H. Hauge. Det Norske Samlaget, 2002.

Hauge, Kari: Ring på ring: Arbeid og dikting hjå Olav H. Hauge. Hovudoppgåve i ålmenn litteraturvitskap, UiO, 2002.

Øvergård, Wenche: Frå Minnesota til Hardanger : ei nærlesing av tre dikt av Robert Bly og Olav H. Hauges omsetjingar av dei. Hovudoppgåve i nordisk litteratur, UiT, 2004

Åmås, Knut Olav: Mitt liv var draum. Ein biografi om Olav H. Hauge. Det Norske Samlaget, 2004

Söderblom, Staffan: Och jag var länge död. Läsningar av det ambivalenta: Olav H. Hauge. Skriftserien Autor, Göteborgs Universitet, 2006.

Strand, Hilde Kristin: Gamal diktar prøver seg som modernist? : om Olav H. Hauge og Profil-gruppa. Masteroppgåve i nordisk, UiB, 2007.

Arnesen, Trond:»Revebjøllor og finntopp (om Olav H. Hauges planter)». Bokvennen Litterært Magasin nr. 1-2008. Korrigert versjon på nett.

Cappelen, Bodil og Ronny Spaans (red.): Tid å hausta inn : 31 forfattarar om Olav H. Hauge. Det Norske Samlaget, 2008.

Bergo, Steinar I. og Arne Skjerven: Olav H. Hauge og bygda. Det Norske Samlaget, 2008.

Ferrari, Fulvio og Stegane, Idar. «Olav H. Hauge – La terra azzura.» i Poesia N. 233. Crocetti Editore, 2008.

Cathrine Strøm og Aasne Vikøy (red): Mellomrom II. Omsetjaren Olav H. Hauge. TransFe:r Forlag, 2009.

Karlsen, Ole: «Palimpsest og polyfoni, abstraksjon og ikonkvalitet meir om Olav H. Hauges kunstverksekfrasar» i Norsk litterær årbok 2009. Det Norske Samlaget, 2009.

Stegane, Idar: «Olav H. Hauge». Norsk biografisk leksikon, 2009.

Stegane, Idar: «Olav H. Hauge». Allkunne.no, 2009.

Ekerwald, Carl Göran: Det stora självportrettet. Om Olav H. Hauge. Carlsson Bokförlag, Stockholm, 2011.

Bergo, Steinar I. og Arne Skjerven: Olav H. Hauge og ‘Gamalt frå Ulvik’. Uprenta lyrikk og stubbar gjennom 30 år. Eige forlag, 2012.

Sture, Stefan Andreas: ‘Dei beste dikti i verdi’. Olav H. Hauge og sonetten. Masteroppgåve i nordisk litteratur, UiT, 2012.

Kittang, Atle: «Om Olav H. Hauge og sonetten» i Poesiens hemmelege liv. Fagbokforlaget, 2012.

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: «Teksthistorien til verk av Olav H. Hauge» i Verkets hviskelek: Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet. Phd.-avhandling, UiO, 2014.

Arnesen, Trond:.»Ecology, species and poetry of the outlying lands: a Norwegian pastoral?», Green Letters. Studies in Ecocriticism, 20:1, 20-33, . ASLE-UKI, Routledge. På nett. 2016

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand: Eit dikt vert aldri ferdig – Teksthistorien til Olav H. Hauges dikt. Vidarforlaget, 2016.

Berge, Bjørn Jonssøn: Rimets aktualitet – Rimets funksjoner i nyere norsk lyrikk. Masteroppgåve i Allmenn litteraturvitenskap, UiO, 2016.

Hevrøy, Stein Arnold: «Olav H. Hauges «Kom ikkje med heile sanningi» som metapoetisk orakeldikting» i Eddda – Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, Årgang 103 4 – 2016. Universitetsforlaget, 2016.

Sejersted, Jørgen: «Olav H. Hauges tidsallegorier» i Eddda – Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, Årgang 103 4 – 2016. Universitetsforlaget, 2016.

Hevrøy, Stein: «Olav H. Hauge 1908-1994». Norsk oversetterleksikon, 2017.

Karlsen, Ole: «Palimpsest og polyfoni, abstraksjon og ikonkvalitet: meir om Olav H. Hauges kunstverksekfrasar» i Papirets flate med teikn – Lesingar i den norske lyrikkens kanon. Oplandske bokforlag, 2017.

Nielsen, Ingrid: «»underlege skapnader sviv for augo i ustanseleg skiftning». Om lesningens redning og fare i Olav H. Hauges dagbøker» i Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim og Eide akademisk forlag, 2017.

Stegane, Idar: «Økokritisk lesing av nokre dikt hos Olav H. Hauge og Bengt Berg» i Økopoesi. Modernisme i nordisk lyrikk 9 (Red. Larsen, Mønster, Rustad). Alvheim og Eide akademisk forlag, 2017.

Lista inneheld monografiar, antologiar, akademiske artiklar og leksikonartiklar, og oppgåver på master/hovudfagsnivå og doktorgradsavhandlingar om Olav H. Hauge. Avisartiklar og akademiske oppgåver på lågare nivå er ikkje teke med. Lista er kronologisk.