Vinjesenteret: opningstider i desember

Før jol er Vinjesenteret ope som vanleg tom 22. desember. I tillegg er det ope sundag 5. des og sundag 12. des kl 12 – 17. 

I romjoli er det ope 28., 29. og 30. kl 12 – 16. 

Velkomen!

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre