A.O. Vinje-samlinga

Postkort av Vinjestoga. Eigd av Vinje kommune.
Postkort av Vinjestoga. Eigd av Vinje kommune.

Vest-Telemark museum

Vinje kommune har frå 1905 samla inn gjenstandar knytt til Aasmund Olavsson Vinje. Samlinga inneheld mellom anna bøkene han har skrive, men også skrivepulten hans frå Justisdepartementet.

Samlinga er eigd av Vinje kommune, deponert til Vest-Telemark museum og brukt av Nynorsk kultursentrum.

Les meir om Vinjestoga her.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre