Anders Hovden-arkivet

Anders Hovden.

Anders Hovden, Aasentunet

Samla inn av Jens Kåre Engeset, og inneheld bilete, brev, avisklipp og manuskript av Anders Hovden.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre