Arkiv for Ivar Aasen-museet

Ivar Aasen, 1938-2010, Aasentunet

Dette består av:

  • Jens Kåre Engeset-klippa (1990-2000): samling om Ivar Aasen-tunet
  • Historisk arkiv Ivar Aasen-museet (1938-2000)
  • Arbeidsarkiv John Aage Gjestrum
  • Historisk arkiv Nynorsk kultursentrum (1990-2000)

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre