Henrik Rytter-samlinga

Henrik Rytter, Aasentunet

Samlinga blei gitt av Hanne M. Rytter til Hol folkebibliotek i 1977, ordna av Heming Gujord i 2004 og gitt til Nynorsk kultursentrum i 2018.

Samlinga inneheld:

  • bøker skrivne av Henrik Rytter
  • moderne skjønnlitteratur, særleg nynorsk lyrikk, med personlege dedikasjonar frå Garborg, Vesaas, Uppdal, Vaa
  • klassisk skjønnlitteratur
  • idehistorie og essayistikk
  • ordbøker og leksika
  • ei innbunde bok med handskrivne manuskript til ulike foredrag
  • ein del private gjenstandar som er registrert og digitalisert på Digitalt Museum