Fotosamlingane

Olav H. Hauge, Ivar Aasen, Nynorsk i bruk, Aasentunet, Haugesenteret

Det er samla inn foto frå Norsk Allkunnebok, foto frå privatsamlinga til Bodil Cappelen av Olav H. Hauge og foto av Odd E. Nerbø av Olav H. Hauge og ein del andre historiske foto for nynorsk skriftkultur.

Fotoa kan du sjå på Digitalt Museum

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre