Fotosamlingane

Olav H. Hauge, Ivar Aasen, Nynorsk i bruk, Aasentunet, Haugesenteret

Det er samla inn foto frå Norsk Allkunnebok, foto frå privatsamlinga til Bodil Cappelen av Olav H. Hauge og foto av Odd E. Nerbø av Olav H. Hauge og ein del andre historiske foto for nynorsk skriftkultur.

Fotoa kan du sjå på Digitalt Museum