Idar Handagard-samlinga

Aasmund Olavsson Vinje, Nynorsk i bruk, Anders Hovden, Aasentunet

Samlinga er kjøpt av Ingvild Handagard i 2017. Samlinga har vore i familien Handagard sidan slutten av 1800-talet og er bygd opp av Idar og Sara Handagard. Samlinga inneheld mellom anna sju originalbrev frå A.O. Vinje