Ivar Aasen-boksamlinga

Ivar Aasen, Aasentunet

2 400 titlar eigd av Ivar Aasen (1813-1896). Ein del av samlinga er utstilt i basisutstillinga i Aasentunet.

Arbeidet med å registrere og digitalisere boksamlinga starta i 2021. Dei blir publisert på Digitalt Museum.