Ivar Aasen-samlinga

Hatten til Ivar Aasen

Ivar Aasen, 1896, Aasentunet

Samlinga frå dødsbuet etter Ivar Aasen (1813-1896) kom til Aasen-garden i desember 1896, var plassert i den nye Ivar Aasen-stova frå 1898, blei flytta til det nye Steinhuset same stad i 1946 og til nybygget i 2000.

Aasen-samlinga blei overført frå Sunnmøre museum til Nynorsk kultursentrum i 2014.

Samlinga består av 226 registrerte gjenstandar.

Store delar av samlinga er stilt ut i Aasentunet. Gjenstandane i samlinga finn du også på Digitalt museum.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre