Kunsthistorisk samling

Olav H. Hauge, Ivar Aasen, Aasmund Olavsson Vinje, Nynorsk i bruk, Aasentunet

Det er samla inn kunstverk av Ivar Aasen, Aasentunet, Olav H. Hauge, Aasmund Olavsson Vinje, karikaturteikningar og frimerke med nynorsk tema, fotokunst av nynorsk kvardagskultur og bokillustrasjonar. Den inneheld om lag 60 kunstverk.

 

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre