Kunsthistorisk samling

Olav H. Hauge, Ivar Aasen, Aasmund Olavsson Vinje, Nynorsk i bruk, Aasentunet

Det er samla inn kunstverk av Ivar Aasen, Aasentunet, Olav H. Hauge, Aasmund Olavsson Vinje, karikaturteikningar og frimerke med nynorsk tema, fotokunst av nynorsk kvardagskultur og bokillustrasjonar. Den inneheld om lag 60 kunstverk.