Nynorsk bruksgrafikk

Nynorsk i bruk, 2003-, Ivar Aasen-tunet

Vi har i overkant av 50 bruksgjenstandar med nynorsk tekst.

Store delar av samlinga er stilt ut i Ivar Aasen-tunet. Gjenstandane i samlinga finn du også på Digitalt museum.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre