Olav H. Hauge-materiale

Olav H. Hauge, Haugesenteret

Bøker, notatbøker, fotografi og kopiar av brev av Olav H. Hauge. Til dette høyrer det også med mange avisutklipp.

Dette er gitt som gåve til Nynorsk kultursentrum.