Ottar Grepstad-arkiva

Olav H. Hauge, Ivar Aasen, Aasmund Olavsson Vinje, Nynorsk i bruk, Aasentunet

Ottar Grepstad var direktør frå 1999 til 2018. Han tok med seg mange arkiv inn i arbeidet som direktør og bygde opp fleire samlingar. Desse er:

  • Arkiv for Nynorsk forum 1996-2018
  • Kopisamling om Ivar Aasen og Aasen-tunet
  • Kopisamling om A.O. Vinje og Vinje-senteret
  • Kopisamling biografiar «Nynorskbasen»
  • Språkfakta 1997-
  • Arkiv for nynorsk presse

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre