Sommerro sin hyllest til Hyldbakk og freden

Bilete av Henning Sommerro.
Henning Sommerro og eit handplukka ensemble tek deg med på ei musikalsk reise i diktaren Hyldbakk sitt liv. Foto: Teatret Vårt

I høve 75-årsjubileet for diktet Vårsøg inviterer Ivar Aasen-tunet og Teatret Vårt til feiring av ein kjær diktar i Ørsta kulturhus torsdag 29. oktober kl 19.00.

Hans Hyldbakk skreiv Vårsøg i 1945. Diktet uttrykker gleda over våren, og over frigjeringa som var på veg. Henning Sommerro og eit handplukka ensemble med John Pål Inderberg, Sara Fellman og Julie Støp Husby tek deg med på ei musikalsk reise i Hyldbakk sitt liv.

Teaterkonserten er ein del av programrekka «Etterspel» som går i Ørsta og Volda i haust.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre