– Å skrive er for meg å stille eit sakn, å fylle ut ein mangel, å rette på ein feil.

Dette skriv Edvard Hoem i ein nyskriven tekst for denne utstillinga.

Hoem har ein svært brei og variert forfattarskap bak seg, og det er uråd å vise fram alt dette i ei utstilling. Tid er eit nøkkelomgrep i forfattarskapen til Hoem, og det viser att i utstillinga. Eine halvdelen handlar om levd tid, den andre om tider i bøkene hans.

Hoem var festspeldiktar under Dei Nynorske Festspela 2005, og utstillinga blei opna 23. juni 2005.

Kurator:
Eirik Helleve, Kirsti Langstøyl, Marit Neergaard, Svein Arne Myhren, Ottar Grepstad

Samarbeidspartnarar:
Aina Griffin (formgiving), Colormaster (produksjon)

Storleik (ferdig montert):
Utstillinga inneheld plansjar i storleik 50 x 50 cm (12 stk) og tittelbanner 70 x 200 cm (1 stk)

Vi låner gjerne ut utstillingar til bibliotek, museum, skular, kulturhus og andre som ønskjer ei utstilling om språk og litteratur.

Sjølve utstillinga er gratis å låne, men de må betale returfrakt. De kan også finne ein ny aktør å sende vidare til så kan vi gjere vidare avtale.

For å tinge utstillinga, send ein e-post til: post@nynorsk.no