Livet langs kysten er eitt av dei viktigaste emna i litteraturen på nynorsk og dialekt.

I utstillinga kjem både kvinner og menn til orde, og gjennom tekstar frå det 20. hundreåret følgjer vi kystfolket i ulike landsdelar frå kvardagslivet inne på land til det tidvis dramatiske livet ute på havet. Utstillinga viser korleis livet langs havkanten har vore skildra i litteraturen. Til utstillinga er det laga ein CD med songar om kysten. 

Kurator:
Eirik Helleve, Kirsti Langstøyl, Ottar Grepstad

Samarbeidspartnarar:
Aina Griffin (formgiving), JMS Grafisk (produksjon), Terje Hanssen (CD-produksjon)

Storleik (ferdig montert):
Utstillinga inneheld plansjar i storleik 50 x 50 (12 stk) og tittelbanner 70 x 200 (2 stk)

Vi låner gjerne ut utstillingar til bibliotek, museum, skular, kulturhus og andre som ønskjer ei utstilling om språk og litteratur.

Sjølve utstillinga er gratis å låne, men de må betale returfrakt. De kan også finne ein ny aktør å sende vidare til så kan vi gjere vidare avtale.

For å tinge utstillinga, send ein e-post til: post@nynorsk.no