Utlysing anbod: Basisutstilling Vinje-senteret

Anbod for basisutstillinga ved Vinje-senteret er lyst ut med frist 23. april kl. 12.00. Aktuelle bedrifter kan leggje inn anbod via Doffin frå og med 18. desember. Trykk på knappen under for å kome direkte til anbodet.

Her kan du laste ned utstillingsplanen med utfyllande informasjon.

På grunn av opphavsrett er planen beskytta med passord. Alle som vurderer å leggje inn anbod kan ta kontakt med Kristian W. Rantala, kristian.rantala@vinjesenteret.no og får passord i løpet av den neste verkedagen.

Maria Fet