Ukategorisert

Skrift som brukskunst – Einar Øklands prosa

Skrift som brukskunst – Einar Øklands prosa Aslaug Nyrnes. Foto: Mauricio Pavez / HVL I høve opninga av utstillinga «Den vesle manns kunst» ved Sunnhordland museum 13. april gjennomførte Nynorsk kultursentrum Einar Økland-seminaret i samarbeid med Sunnhordland museum. I utstillinga på museet kan gjester sjå delar av Einar Økland si omfattande samling av mellom anna …

Skrift som brukskunst – Einar Øklands prosa Les meir »

Bilete av Bjørn Eidsvåg og nærmare 650 gjestar i Uteamfiet i Aasentunet

Strålande Festspel

Strålande sommarvêr la rammene for ei fantastisk festivalhelg, med eit variert og innhaldsrikt program og høg kunstnarleg kvalitet. Laurdag kveld fekk nærmare 650 gjestar oppleve ein magisk konsert med Bjørn Eidsvåg i Uteamfiet i Aasentunet.

Bilete av Siri Beate Gjerde Tone Slenes og Gaute Øvereng i Nynorsk kultursentrum

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid med andre nynorskinstitusjonar. Millionane vil kome nynorskbrukarar spesielt i utsette pressområde til gode, seier konstituert direktør Gaute Øvereng.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre