Maria Fet

Bilete av Per Magnus Finnanger Sandsmark

Kommunerekord for Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur, var i 2022 til stades i 104 kommunar. – Med arrangement og utstillingar for barn og vaksne frå Lillesand i sør til Alta i nord, er me med på å spreie nynorsk for hovud og hjarte til heile landet, seier direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Bilete av konservator Stine Stennes Hovdenakk og bibliotekar Siri Beate Gjerde i Nynorsk kultursentrum

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle bøkene. Forskar Stine Stennes Hovdenakk og bibliotekar Siri Beate Gjerde har funne ukjent informasjon om både Aasen og arbeidet hans. Dei 1 000 første bøkene er denne veka tilgjengeleg på digitaltmuseum.no.