Vinjesenteret

litteraturdagane 2022

Flyttar Litteraturdagane i 2024 frå august til september

Flyttar Litteraturdagane i 2024 frå august til september Frå Litteraturdagane 2022. Foto: André Hustoft Nesheim. Litteraturdagane har dei siste åra gått føre seg siste helg i august. Neste år blir den årvisse festivalen flytta til slutten av september. – Me gjer denne endringa av tidspunkt for å unngå å konkurrere med andre festivalar og arrangement

Flyttar Litteraturdagane i 2024 frå august til september Read More »

Bilete av ein formidlar ved Vinjesenteret som les for barn.

Toppkarakterar for Nynorsk kultursentrum i museumsvurderinga for 2022

Nynorsk kultursentrum får toppkarakter på alle punkt i Kulturdirektoratet si vurdering av musea i Noreg i 2022. – Dette viser at det gode og systematiske arbeidet dei tilsette gjer, blir lagt merke til. Slike resultat kan vi berre oppnå med tilsette med stort engasjement, vilje til å løyse utfordringar og solid kunnskap, seier konstituert direktør Gaute Øvereng.

Toppkarakterar for Nynorsk kultursentrum i museumsvurderinga for 2022 Read More »