adminaasen

Bilete av Per Magnus Finnanger Sandsmark

Lågare nynorskdel i statsbudsjettet

Nynorskinstitusjonane får mindre del av kulturbudsjettkaka enn før. – Det er synd at nynorskdelen av kulturkronene er mindre. Ambisjonane for nynorsk i 2023 burde vore like store som dei samla ambisjonane for kulturfeltet, seier direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark i Nynorsk kultursentrum.

Nynorsk kultursentrum: Styreleiar Reidar Sandal og direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark. Familie- og kulturkomiteen: Ragnhild Male Hartviksen (Ap), leiar Grunde Almeland (V), Margrethe Haarr (Sp), Åse Kristine Ask Bakke (Ap), komitésekretær Ingrid Sand, Silje Hjemdal (FrP), nestleiar Tage Pettersen (H), Kathy Lie (SV), Turid Kristensen (H) og nestleiar Åslag Sem-Jacobsen (Sp).

Kulturkomiteen vitja Aasentunet

For første gong var heile familie- og kulturkomiteen i Stortinget på besøk til Nynorsk kultursentrum i Aasentunet. – Kvart år byrjar over 7 000 fyrsteklassingar med nynorsk som førstespråk. Det er eit av dei største mindretalsspråka i Europa. For at det skal halde fram må me ha både vitskap og kunst, sa styreleiar Reidar Sandal til stortingspolitikarane.

Bilete av Steinar Opstad

Festivaldikt

Poetane Steinar Opstad, Aina Villanger, Einar Økland og Mary Ailonieida Sombán Mari har alle skrive eit originaldikt til årets Poesifestival som vart framført under opninga. Dikta har ei opa tilnærming til festivaltemaet Fri.

Bilete av Narve Fulsås

Nynorsk kultursentrum med på stjernelag i forsking

Nynorsk kultursentrum er med i eitt av 82 prosjekt som får støtte frå ordninga for banebrytande forsking i Noregs forskingsråd. Forskarar frå fleire institusjonar skal sjå på ulike forfattarskap, blant anna korleis Tarjei Vesaas og Olav Duun nådde ut i Tyskland, Storbritannia og USA mellom 1900 og 1950.

Foto: Skjalg Ekeland

Lesering med Stein Versto

Er du glad i å lese? Kunne du tenke deg å lese bøker og diskutere dei saman med andre? Då kan leseringen vår vera noko for deg.

Her skal me lese bøker og samtale om dei i trivelege omgjevnadar på Vinjesenteret. Leseringen møtast seks måndagar på rad frå klokka 18:30 og blir leia av forfattar Stein Versto.