Årsmelding 2022 for Nynorsk kultursentrum

Nasjonale institusjonar treng ikkje ligge i hovudstaden. Dei kan like gjerne vere i Ørsta, Ulvik og Vinje.  Les meir om kva Nynorsk kultursentrum gjorde i 2022, og bli kjend med organisasjonen vår: Årsmelding og rekneskap 2022.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre