Monster i mørket

Dette er ei bok som handlar om å vere redd.

Mange er mørkredde, særleg når ein er åleine, og då tenker ein kanskje på om det er eit monster under senga. Men kva med Veslemonster og Storemonster, er dei mørkredde? Formidlar ved Haugesenteret les her om dei to monstervenene i mørket.

Bilete av boka Monster i mørket

Monster i mørket


Forfattarar:
Áslaug Jónsdottir / Kalle Güettler / Rakel Helmsdal


Illustrasjon:
Áslaug Jónsdottir


Omsetjing:
Tove Bakke


Skald forlag, 2012

 

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre