Nei! sa veslemonster

Dette er ei bok om det å vere stor sjølv om ein er liten.

Formidlar ved Haugesenteret les her om Veslemonster og Storemonster som er gode vener, men av og til er det ikkje så lett å være liten.

Storemonster skal alltid bestemme. Og så lyg han. Og så hermar han. Veslemonster veit ikkje kva han skal gjere. Mest av alt har han berre lyst å rope NEI!!

Nei! sa Veslemonster

Forfattarar: Kalle Güettler / Rakel Helmsdal / Áslaug Jónsdottir


Illustrasjon: Áslaug Jónsdottir

Omsetjing: Tove Bakke

Skald 2011