Store monster græt ikkje

Dette er ei bok om å vere liten sjølv om ein er stor.

Formidlar ved Haugesenteret les her om Veslemonster og Storemonster som er gode vener, men det er ikkje alltid det er så greitt å vera stor og sterk. I alle fall når bestevenen din heiter Veslemonster og FRYKTELEG FLINK til alt han gjer. 

Storemonster prøver og prøver, men får ingenting til. Han kjenner seg klossete og dum. Men store monster græt ikkje. 

Bilete av boka Store monster græt ikkje

Store monster græt ikkje

Forfattarar: Kalle Güettler / Rakel Helmsdal / Áslaug Jónsdottir

Illustrasjon: Áslaug Jónsdottir

Omsetjing: Tove Bakke

Skald 2011

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre