Digitale festspel 2020

Helsingar frå kulturminister Abid Q. Raja og fylkesordførar Tove-Lise Torve

Dei nynorske festspela har blitt arrangert i Ørsta og Volda sidan 1992. Gjennom fire dagar juni feirar vi språkmangfald og litteratur mellom bakkar i berg. I år er Dei nynorske festspela digitale. Fram mot midten av juli vil vi publisere ulike bidrag på denne sida, som du kan nyte når det passar for deg.

Kulturminister Abid Q. Raja

Fylkesordførar i Møre og Romsdal Tove-Lise Torve

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre