Digitale festspel 2020

Helsingar frå kulturminister Abid Q. Raja og fylkesordførar Tove-Lise Torve

Dei nynorske festspela har blitt arrangert i Ørsta og Volda sidan 1992. Gjennom fire dagar juni feirar vi språkmangfald og litteratur mellom bakkar i berg. I år er Dei nynorske festspela digitale. Fram mot midten av juli vil vi publisere ulike bidrag på denne sida, som du kan nyte når det passar for deg.

Kulturminister Abid Q. Raja

Fylkesordførar i Møre og Romsdal Tove-Lise Torve