Digitale festspel 2020

Opningstale

Ved Per Magnus Finnanger Sandsmark, direktør i Nynorsk kultursentrum.

Det er tradisjon at festspeldiktarane kransar bautaen i Ivar Aasen-tunet under den offisielle opninga av Dei nynorske festspela. Men i år fekk direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark denne æra. Det er også tradisjon å syngje «Dei gamle fjelli» etter kransinga. I år står Ervingen blandakor frå Hovdebygda for songen, med arrangement av dirigent Øyvind Lied.

Diktet «Min veg» er skrive av Stein Versto og framført av Odd Nordstoga på albumet Pilegrim. Bautaen er reist av «Norigs ungdom» i 1898 til minne om Ivar Aasen. «Dei gamle fjelli» er skrive av Ivar Aasen. Songen er framført av Ervingen blandakor, med arrangement av Øyvind Lied. Dronefoto ved Oclin.

Publikumsundersøking 2023

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Tilbakemeldinga di gjer oss betre